Σεμινάρια Για Μαθητές

1. Πολυαισθητηριακή αντίληψη και καθημερινή ζωή

2. Πόσες αισθήσεις έχουμε; Ας τις βιώσουμε!

Παρακαλώ αν θέλετε μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα αξιολόγησης:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSes9-3XriAYPp4W3oCn4mJJ9KEWrIBnRN1aAoOZjuZPt8TLrw/viewform?usp=sf_link