Ορισμός Επιστημονικής Ομάδας

Η επιστημονική ομάδα του έργου ΤΝουΣΣΝουΣ ορίστηκε στις 31/03/2022. Για πληροφορίες σχετικά με τα μέλη της επιστημονικής ομάδας, παρακαλώ δείτε εδώ. 

Έγκριση από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμαΤΝουΣΣΝουΣ έλαβε οριστική έγκριση από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. κατά την 104η Συνεδρίαση του Επιστημονικού Συμβουλίου (11/05/2021) και από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου, κατά την 4η Συνεδρίαση στις 08/10/2021 για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.