Πολυαισθητηριακή Αντίληψη και Κανόνες Πολυαισθητηριακής Απαρτίωσης

Πολυαισθητηριακή αντίληψη και κανόνες πολυαισθητηριακής απαρτίωσης.

Εισαγωγή στην πολυαισθητηριακή αντίληψη, τις εγκεφαλικές δομές που σχετίζονται με την πολυαισθητηριακή απαρτίωση, τους κανόνες πολυαισθητηριακής απαρτίωσης και τη σημαντικότητα και εφαρμογή τους στην καθημερινή ζωή.

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο

1.-Πολυαισθητηριακή-Αντίληψη-Γονείς