Σχετικά Με Το Εργο

Το έργο ΤΝουΣΣΝουΣ είναι ένα πρόγραμμα με στόχο να αξιοποιηθεί η επιστημονική γνώση για την απαρτίωση των πληροφοριών που προέρχονται από διαφορετικές τροπικότητες, στην εκπαιδευτική πράξη. 

Το πρόγραμμα του ΤΝουΣΣΝουΣ έχει δομηθεί με βάση τη σύγχρονη εγχώρια και διεθνή βιβλιογραφία αναφορικά με την πολυαισθητηριακή αντίληψη και μάθηση. Τα επιστημονικά αποτελέσματα πιστοποιούν ότι τα πρωτόκολλα εκμάθησης δεξιοτήτων που είναι βασισμένα σε πολλαπλές αισθήσεις μπορούν να προσεγγίσουν καλύτερα το φυσικό πλαίσιο στο οποίο ζούμε και, έτσι, οδηγούν σε καλύτερη και πιο αποτελεσματική μάθηση.  

Παρά την σημαντική λοιπόν συνεισφορά της πολυαισθητηριακής αντίληψης στην μάθηση, η κυρίαρχη διδακτική προσέγγιση παραμένει η παράδοση αφηρημένων πληροφοριών σε ένα αισθητηριακά φτωχό περιβάλλον. Μια πιο επιστημονικά έγκυρη και πολύ πιο ελκυστική προσέγγιση θα ήταν να σκεφτεί κανείς τον φυσικό χώρο της σχολικής αίθουσας ως ένα είδος αισθητηριακής αναπαράστασης του προς μελέτη αντικειμένου, και τον κόσμο έξω από τους τοίχους του σχολείου ως το εργαστήριο για την πραγματική εμπειρία του αντικειμένου αυτού. 

Έτσι, το έργο ΤΝουΣΣΝουΣ έχει ως στόχο να δημιουργήσει για πρώτη φορά ένα διαδικτυακό κόμβο, που θα συμπεριλαμβάνει διαδραστικά υλικά και δραστηριότητες, βασισμένα στις αρχές της πολυαισθητηριακής απαρτίωσης της πληροφορίας, τα οποία θα απευθύνονται τόσο σε εκπαιδευτικούς, όσο και σε γονείς και μαθήτριες/ες.  

Συνοπτικά, το όραμά μας αφορά την ενίσχυση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης μέσω της αλληλεπίδρασης και απαρτίωσης των αισθήσεων στον εγκέφαλο. Είναι σχεδιασμένο ώστε να είναι διαθέσιμο και προσβάσιμο σε όλους.   

Το έργο ΤΝουΣΣΝουΣ υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) και αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. 

Ακολουθήστε μας στο Facebook