Πολυαισθητηριακή Αντίληψη και Καθημερινή Ζωή

Πολυαισθητηριακή αντίληψη και καθημερινή ζωή

Εισαγωγή σχετικά με την πολυαισθητηριακή αντίληψη και απαρτίωση, καθώς και τους βασικούς κανόνες που διέπουν την τελευταία μέσα από παραδείγματα της καθημερινής ζωής. 

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.

1.-Πολυαισθητηριακή-αντίληψη-στην-καθημερινή-ζωή