Αξιολόγηση

Αξιολόγηση Διαδραστικής Έκθεσης και Σεμιναρίων Πολυαισθητηριακής Αντίληψης και Εκπαίδευσης στην Χίο, 12-16 Μαρτίου 2024

Η ερευνητική ομάδα του έργου μας: «Το Νου Σου Στο Νου Σου» (ΤΝουΣΣΝουΣ), είχε την χαρά και την τιμή να οργανώσει μία Διαδραστική Έκθεση και σεμινάρια Πολυαισθητηριακής Αντίληψης και Εκπαίδευσης στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Χίου, 12-16 Μαρτίου 2024. 

Από κάτω παρατίθενται οι αξιολογήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών που μας επισκέφτηκαν.

1.-Αξιολόγηση-δράσεων-από-μαθητές

2_Αξιολόγηση-σεμιναρίων-από-εκπαιδευτικούς

Αξιολόγηση Δράσεων στη Χίο, 13-19 Μαρτίου 2023

Στα πλαίσια της Εβδομάδας Ενημέρωσης για τον Εγκέφαλο, η ερευνητική ομάδα του έργου μας: «Το Νου Σου Στο Νου Σου» (ΤΝουΣΣΝουΣ), βρέθηκε στις 13-19 Μαρτίου 2023 στην Χίο, οργανώνοντας δράσεις και δραστηριότητες στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Χίου, καθώς και σε σχολεία του Δήμου Χίου.

Είχαμε την ευχάριστη θέση να έρθουμε σε επαφή και να γνωριστούμε με τους μικρούς μας φίλους, να πλάσουμε μικρούς και μεγάλους εγκεφάλους, να ανακαλύψουμε διαφορετικές εγκεφαλικές περιοχές και να γνωρίσουμε σημαντικές πληροφορίες για τη δομή τους και τη λειτουργία τους. Ακόμα, ανακαλύψαμε πώς μπορούν οι αισθήσεις μας να μας ξεγελάσουν μέσα από αντιληπτικές πλάνες.

Στο ταξίδι αυτό γνωρίσαμε έναν γεμάτο πολυαισθητηριακό κόσμο και οι μικροί μας φίλοι μας υποδέχτηκαν θερμά και μας αγκάλιασαν μαζί με το πιο φωτεινό τους χαμόγελο!

Ευχαριστούμε πολύ τους δασκάλους και τα παιδιά για την εγκάρδια υποδοχή τους και θέλουμε να εκφράσουμε συγχαρητήρια στους μικρούς μας φίλους για τη μεγάλη θέληση και προθυμία να συμμετάσχουν στις δραστηριότητές μας!!!

Στο τέλος των δραστηριοτήτων ζητήθηκε από τους μικρούς μας φίλους να αξιολογήσουν τις γνώσεις που αποκόμισαν. Στην αξιολόγηση πήραν μέρος 18 παιδιά.

Οι τομείς αξιολόγησης είχαν να κάνουν με πληροφορίες που τους δόθηκαν σχετικά με την ανατομία του εγκεφάλου, τους νευρώνες και τη χρησιμότητά τους, τον ορισμό και το είδος των αισθήσεων, το ρόλο των αισθήσεων στην καθημερινή μας ζωή και τις αντιληπτικές πλάνες. Έπειτα, κλήθηκαν να αξιολογήσουν το ενδιαφέρον τους για τις κατασκευές και δραστηριότητες που πραγματοποίησαν, τη συνολική ικανοποίησή τους από τη δράση μας και τη μελλοντική συμμετοχή τους σε παρόμοια δράση,καθώς και τη θέλησή τους να συστήσουν σε κάποιους οικείους τους τις δράσεις μας. Τα παιδιά κλήθηκαν να απαντήσουν σε μία κλίμακα 3 βαθμών: Ναι, Δεν είμαι σίγουρος, Όχι.

Στο Γράφημα 1.1 φαίνεται ότι όλα τα παιδιά απέκτησαν γνώσεις για το πώς είναι ένας εγκέφαλος, το 78% των παιδιών έμαθε για την ανατομία του εγκεφάλου, ενώ το 22% δεν είναι σίγουρο για τις γνώσεις που απέκτησε σε αυτόν τον τομέα. Παράλληλα, το 75% των μαθητών έμαθε το πώς είναι ένας νευρώνας και ποια είναι η χρήση του, το 20% φάνηκε να μην είναι σίγουρο, ενώ ένα 5% θεωρεί ότι δεν απέκτησε τη συγκεκριμένη γνώση.

Γράφημα 1.1: Απαντήσεις (ΝΑΙ, ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ, ΟΧΙ) των μαθητών (σε ποσοστό %) σχετικά με τις γνώσεις που αποκόμισαν για τον εγκέφαλο και τις λειτουργίες του.

Έπειτα, όπως φαίνεται στο Γράφημα 1.2, το 90% των μαθητών έμαθε για τον ορισμό των αισθήσεων και το 82% απέκτησε γνώσεις για το ρόλο τους στην καθημερινή μας ζωή. Το 97% επίσης των μαθητών απέκτησε γνώσεις για το πόσο εύκολα μπορούν οι αισθήσεις μας να μας ξεγελάσουν.

Γράφημα 1.2: Απαντήσεις (ΝΑΙ, ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ, ΟΧΙ) των μαθητών (σε ποσοστό %) σχετικά με τις γνώσεις που αποκόμισαν για τις αισθήσεις και τον ρόλο τους.

Συνολικά, όπως φαίνεται στο Γράφημα 1.3, το 98% των μαθητών έμεινε ικανοποιημένο από τις δράσεις μας και είναι πρόθυμο να τις συστήσουν σε φίλους και συγγενείς. Τέλος, είμαστε πολύ χαρούμενοι που όλα τα παιδιά, έδειξαν ενδιαφέρον για τις κατασκευές και δραστηριότητες που πραγματοποιήσαμε και θα επιθυμούσαν να συμμετάσχουν σε παρόμοια προγράμματά μας στο μέλλον!

Γράφημα 1.3: Απαντήσεις (ΝΑΙ, ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ, ΟΧΙ) των μαθητών (σε ποσοστό %) σχετικά με τη συνολική ικανοποίηση τους.

Μέσα από τις αξιολογήσεις των παιδιών γινόμαστε καλύτεροι, καθώς στόχος μας είναι η βελτίωση των δραστηριοτήτων και των δράσεών μας, με σκοπό την αποτελεσματικότερη απόκτηση γνώσης των μαθητών σε θέματα πολυαισθητηριακής αντίληψης. Άμεσος στόχος του έργου μας είναι η μεταφορά της γνώσης και της ερευνητικής πρακτικής από την εγχώρια και διεθνή έρευνα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε κέντρα ειδικής εκπαίδευσης, καθώς και στο ευρύ κοινό. Έτσι, αποβλέπει στην εκπαίδευση και ενημέρωση των μαθητών, εκπαιδευτικών, καθώς και της τοπικής κοινότητας σε θέματα σχετικά με τη λειτουργία του εγκεφάλου και συγκεκριμένα με τη χρησιμότητα των αισθήσεων και της πολυαισθητηριακής αντίληψης στην καθημερινή μας ζωή, ώστε να βελτιστοποιηθούν διεργασίες, όπως η μάθηση και η διατήρηση νέας γνώσης.