Περιγραφή

Ο εγκέφαλος μαθαίνει και λειτουργεί στο φυσικό περιβάλλον όπου η συμπεριφορά καθοδηγείται από πληροφορίες προερχόμενες από πολλές αισθήσεις που απαρτιώνονται μέσω της πολυαισθητηριακής αντίληψης. Ως εκ τούτου, εκπαιδευτικά πρωτόκολλα που είναι αισθητηριακά φτωχά παρέχουν ένα αφύσικο πλαίσιο μάθησης που δεν αξιοποιούν τους μηχανισμούς πολυαισθητηριακής μάθησης. Αφού λοιπόν ζούμε σε έναν πολυαισθητηριακό κόσμο, γιατί η εκπαίδευση μας να είναι αισθητηριακά περιορισμένη; 

Έρευνες αναδεικνύουν με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο τα οφέλη της πολυαισθητηριακής αντίληψης και τη συμβολή στην: Α) μάθηση, όπου ο στόχος είναι η υψηλή εμπλοκή και μάθηση του υλικού με την ενεργοποίηση πολλαπλών ταυτόχρονα αισθήσεων και την βαθύτερη αλληλεπίδραση με την πληροφορία, Β) συμπεριληπτική εκπαίδευση, όπου η ενεργοποίηση και χρήση πολλαπλών αισθήσεων κατά την μαθησιακή διαδικασία μπορεί να συνδράμει στην ομαλή ένταξη μαθητών με αναπηρίες στη σχολική τάξη του γενικού σχολείου.  

Παρά την σημαντικότητα της πολυαισθητηριακής αντίληψης στην μάθηση, η κυρίαρχη διδακτική προσέγγιση παραμένει η παράδοση αφηρημένων πληροφοριών σε ένα αισθητηριακά φτωχό περιβάλλον. Το ΤΝουΣΣΝουΣ έχει στόχο να δημιουργήσει ένα κόμβο με υλικό και δραστηριότητες, οι οποίες θα έχουν σκοπό: 1) Να εκπαιδεύσουν τα παιδιά και τους νέους με τρόπο διασκεδαστικό και διαδραστικό για το πως οι αισθήσεις απαρτιώνονται στον εγκέφαλο για να δημιουργήσουν μια πλούσια πολυαισθητηριακή εμπειρία, καθώς και πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή στο διάβασμα και σε άλλες καθημερινές δραστηριότητες. 2) Να εκπαιδεύσουν και ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς πως να προσεγγίζουν την μάθηση και την παρουσίαση νέου υλικού με οδηγό την λειτουργία του εγκεφάλου και των αισθήσεων. 3) Να εκπαιδεύσουν και ενημερώσουν γονείς για τα προτερήματα της πολυαισθητηριακής αντίληψης στην εκπαίδευση και βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών τους. 

Στόχοι και Σκοπιμότητα του Έργου 

Άμεσος στόχος του έργου είναι η μεταφορά της γνώσης και της ερευνητικής πρακτικής από την εγχώρια και διεθνή έρευνα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε κέντρα ειδικής εκπαίδευσης, καθώς και στο ευρύ κοινό. Αποβλέπει στην εκπαίδευση και ενημέρωση των μαθητών, εκπαιδευτικών, καθώς και της τοπικής κοινότητας (με κύριο στόχο τους γονείς) για την λειτουργία του εγκεφάλου και συγκεκριμένα για την χρησιμότητα των αισθήσεων και της πολυαισθητηριακής αντίληψης στην καθημερινότητα μας ώστε να βελτιστοποιούνται διεργασίες όπως η μάθηση και η διατήρηση νέας γνώσης ή η λήψη αποφάσεων. Κάθε ομάδα από τις ανωτέρω, θα προσεγγίζεται με διαφορετικό αλλά στοχευμένο τρόπο (π.χ. στοχευμένες δραστηριότητες, σεμινάρια, εκπαιδευτικό υλικό κτλ.). Απώτερος στόχος είναι η καλλιέργεια νοοτροπίας μετασχηματισμού της γνώσης σε καινοτομία και η ενίσχυση ερευνητικών δράσεων σε σχολεία. 

Φορέας Υλοποίησης και Συνεργαζόμενοι Φορείς 

Ο κόμβος θα είναι διαδικτυακός και εγκατεστημένος στο Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών με τους εξής Συνεργαζόμενους Φορείς: την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου2ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ) Βορείου Αιγαίου, το Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) Χίου και τον Τομέα Υγείας, Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας, Δήμου Χίου.  

Υλοποίηση και Βιωσιμότητα Έργου 

Ο κόμβος θα απευθύνεται και θα είναι διαθέσιμος σε όλη την Ελλάδα και στους Έλληνες της διασποράς, αλλά η αρχική του εφαρμογή στα πλαίσια αυτής της πρότασης θα είναι στο νησί της Χίου, ένα νησί μεγάλο σε μέγεθος και πληθυσμό αλλά ακριτικό και απομακρυσμένο από την πρωτεύουσα. Ο απώτερος σκοπός μας είναι η εφαρμογή του προγράμματος σε όλη την Ελλάδα και για το λόγο αυτό το υλικό που θα αναπτυχθεί θα είναι διαθέσιμο ανοιχτά και διαδικτυακά για όλους τους φορείς στην Ελλάδα. Ο κόμβος που προτείνουμε καλύπτει τις επιστημονικές περιοχές που αφορούν άμεσα την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και συγκεκριμένα τις επιστημονικές περιοχές: STEAM, καθώς και τις SoHu.