Σεμινάρια Για Γονείς

1. Πολυαισθητηριακή Αντίληψη και Κανόνες Πολυαισθητηριακής Απαρτίωσης.

2. Πόσες Αισθήσεις Έχουμε; Υπάρχουν Διαφορετικοί Αισθητηριακοί Τύποι Μαθητών;

3. Πολυαισθητηριακή Ανάπτυξη.

4. Πολυαισθητηριακή Μάθηση και Μνήμη.

Παρακαλώ αν θέλετε μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα αξιολόγησης:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE5xy8WVw0pmKhgAt1og52dD7zCYvS76NbGs-TiaYPd1gCpg/viewform?usp=sf_link