Αισθητηριακή Υποκατάσταση

Αισθητηριακή υποκατάσταση. 

Παρουσίαση της σύγχρονης γνώσης σχετικά με την απώλεια μιας αίσθησης και την λειτουργία της πολυαισθητηριακής απαρτίωσης. Περιγραφή των τρόπων με τους οποίους ο εγκέφαλος αντιμετωπίζει την απώλεια μιας αίσθησης.

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.

6.-Αισθητηριακή-υποκατάσταση