Το ΤΝουΣΣΝουΣ θα παρουσιάσει το 1ο του συμπόσιο στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας!

Στις 5 Οκτωβρίου 2022, μέλη του εργαστηρίου MultiTimeLab και στα πλαίσια του ΤΝουΣΣΝουΣ θα βρίσκεται στο 18 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας της ΕΛΨΕ για να παρουσιάσει το συμπόσιο με θέμα «Τα οφέλη της πολυαισθητηριακής διέγερσης στη μάθηση».

Στο συμπόσιο αυτό, θα παρουσιάσουν νέα δεδομένα από τις πρόσφατες έρευνες που πραγματοποιήσαμε πάνω στην διερεύνηση του ενισχυτικού ρόλου της πολυαισθητηριακής εκπαίδευσης σε πιο εφαρμοσμένες περιπτώσεις μάθησης, όπως είναι η εκμάθηση του προγραμματισμού και μίας δεύτερης γλώσσας. Ακόμη, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα οφέλη της πολυαισθητητριακής διδακτικής προσέγγισης στην ενίσχυση γνωστικών δεξιοτήτων, όπως είναι η χρονική αντίληψη αλλά και στη διαμόρφωση ποιοτικής εκπαίδευσης στη πολυπολιτισμική και πολυγλωσσική τάξη. Με τις παρουσιάσεις των σύγχρονων αυτών αποτελεσμάτων αποβλέπουμε τόσο στην εξοικείωση των συμμετεχόντων με την καινοτόμα συνεισφορά της πολυαισθητηριακής αντίληψης σε πιο εφαρμοσμένα γνωστικά πεδία, όσο και στην ενθάρρυνση γόνιμου διαλόγου σχετικά με τη γενικευσιμότητα και εφαρμοσιμότητα αυτών των αποτελεσμάτων στο εκπαιδευτικό πλαίσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο του
Συνεδρίου https://www.elpse2022.gr/ .

Το ΤΝουΣΣΝουΣ θα παρουσιάσει το 1ο του Εργαστήριο στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας!

Στις 5 Οκτωβρίου 2022, η επιστημονική ομάδα του ΤΝουΣΣΝουΣ θα βρίσκεται στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας της ΕΛΨΕ για να παρουσιάσει το εργαστήριο με τίτλο «Το νου σου στο νου σου! Ενίσχυση της εκπαίδευσης μέσα από την αλληλεπίδραση και την απαρτίωση των αισθήσεων στον εγκέφαλο».

Στο εργαστήριο αυτό η ομάδα του ΤΝουΣΣΝουΣ, θα παρουσιάσουμε σχέδια και δραστηριότητες που σχετίζονται με το ορισμό και αριθμό των αισθήσεων, την πολυαισθητηριακή αντίληψη και τους κανόνες που την διέπουν, την πολυαισθητηριακή λειτουργία της μάθησης, μνήμης και προσοχής για βέλτιστα μαθησιακά αποτελέσματα, καθώς και την καινοτόμο χρήση της πολυαισθητηριακής αντίληψης στην διδασκαλία και τα μαθησιακά αποτελέσματα της. Στο εργαστήριο αυτό, οι εκπαιδευόμενοι θα εξοικειωθούν με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να 1) προσεγγίζουν την μάθηση και την παρουσίαση νέου υλικού με οδηγό την λειτουργία του εγκεφάλου και των αισθήσεων μας και 2) χρησιμοποιούν στρατηγικά την πολυαισθητηριακή αντίληψη για την μάθηση και εδραίωση νέας πληροφορίας στην μνήμη.


Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο του Συνεδρίου https://www.elpse2022.gr/ .

Ορισμός Επιστημονικής Ομάδας

Η επιστημονική ομάδα του έργου ΤΝουΣΣΝουΣ ορίστηκε στις 31/03/2022. Για πληροφορίες σχετικά με τα μέλη της επιστημονικής ομάδας, παρακαλώ δείτε εδώ. 

Έγκριση από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμαΤΝουΣΣΝουΣ έλαβε οριστική έγκριση από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. κατά την 104η Συνεδρίαση του Επιστημονικού Συμβουλίου (11/05/2021) και από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου, κατά την 4η Συνεδρίαση στις 08/10/2021 για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.